Konkurs 2021

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik®” odbędzie się 

9 marca 2021 r. 

Zapisy do XIV edycji trwają do 

15 lutego 2021 r. 

W związku ze zmodernizowaniem Panelu Nauczyciela konieczne jest ponowne utworzenie konta Koordynatora.
Konta utworzone podczas poprzednich edycji zostały usunięte.