Jak i gdzie zapisać się do konkursu „Świetlik®”

Jak się zapisać:

Do Konkursu zgłasza uczestników Nauczyciel Koordynujący Konkurs w szkole. Zgłoszenie uczestników następuje przez zalogowanie się do Strefy Nauczyciela – na każdej ze stron w panelu po lewej stronie lub kliknięcie TUTAJ. 

Koordynatorzy Konkursu nie muszą się ponownie rejestrować.

Nie ma możliwości zapisania dziecka do Konkursu indywidualnie. Jeśli w szkole Państwa dziecka Konkurs „Świetlik®” nie jest organizowany, prosimy o kontakt telefoniczny. Istnieje możliwość uczestnictwa w Konkursie w innej szkole niż szkoła dziecka, oczywiście tylko w przypadku, jeśli szkoła, do której dziecko uczęszcza, nie organizuje Konkursu „Świetlik®” . 

Gdzie i kiedy odbywa się Konkurs:

Konkurs odbywa się na terenie każdej zgłoszonej do Konkursu placówki, w terminie 12 MARCA 2024 roku

Zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych to dokument, dzięki któremu możemy gromadzić dane Państwa dzieci takie jak imię i nazwisko. Dzięki zgodzie, w Panelu Nauczyciela widocznym dla Koordynatorów wyświetlane są wyniki uczestników z podanym imieniem i nazwiskiem. Te dane widnieją też na dyplomie. 

Jeżeli uczestnik nie ma zgody na przetwarzanie danych, może wziąć udział w Konkursie, ale na liście wyników w Panelu Nauczyciela jego wynik wyświetli się bez imienia i nazwiska. Również na dyplomie nie pojawią się te dane, dla porządku każdy dyplom zostanie oznaczony kodem ucznia. Takie rozwiązanie jest mniej wygodne dla nauczycieli, dlatego gorąco zachęcamy do przesyłania wypełnionych zgód. 

Dane uczestników pozostają w wewnętrznej bazie Fundacji Akademia IBSE i nie są nikomu przekazywane. Te dane gromadzimy wyłącznie w celu sprawdzenia wyników Konkursu i obdarowania uczestników estetycznymi dyplomami.

Formularz zgody: ZGODA

Przebieg Konkursu:

„Świetlik®” ma jeden etap: test finałowy (12 marca 2024 r.). W przygotowaniach do Konkursu pomagają doświadczenia konkursowe, które zostaną opublikowane 16 stycznia 2024 r. 

5 marca 2024 r. wyślemy do Państwa paczkę z testami, kartami odpowiedzi i protokołem. Po Konkursie, w dniu 12 marca 2024 r. prosimy, by Koordynatorzy spakowali paczkę z testami klas 1, kartami odpowiedzi wszystkich uczestników, zgodami na przetwarzanie danych, wypełnionym protokołem i listą obecności. Paczkę wysyłają Państwo kurierem na nasz koszt lub Pocztą Polską na swój koszt w terminie 12 marca 2024 r.  lub najpóźniej 13 marca 2024 r. (decyduje data rejestracji paczki w systemie kurierskim lub stempla pocztowego).

Lista obecności: 

Prosimy o przygotowanie wydrukowanej listy obecności uczniów, którzy przystąpili do konkursu. Na liście oprócz nazwisk powinien znajdować się również kod ucznia. Taką listę proszę włożyc do paczki z wypełnionymi kartami odpowiedzi, protokołem, zgodami na przetwarzanie danych i testami klasy 1.  Prosimy również pozostawić sobie kopię takiej listy, ponieważ dzieci, które nie dostarczyły zgody, będą wpisywane do naszej bazy wyłącznie na podstawie kodu ucznia, bez imienia i nazwiska.

Dobrze przygotowana lista obecności pomoże usprawnić proces rozpakowywania paczek powrotnych oraz opracowywania wyników! 

Opłata:

Koszt udziału w Świetliku to 16 zł od uczestnika. W tytule przelewu należy wpisać numer kod szkoły. Prosimy wpisać dane umożliwiające identyfikację szkoły. Przelew, którego nie można zidentyfikować zostanie dopisany tylko po telefonicznej konsultacji.

Wpłaty dokonywane są przez Koordynatora na numer konta: 

Koordynator zbiera pieniądze od uczestników i wpłaca je zbiorczo na konto Organizatora.

Prosimy zwrócić uwagę na małą zmianę: celem poprawnego zaksięgowania wpłat za udział w Konkursie, prosimy o wpisanie w tytule wpłaty: „Kod szkoły…” (i tutaj należy podać ID szkoły wpłacającej, czyli numer, który mogą Państwo znaleźć w swojej Strefie Nauczyciela pomiędzy nazwą szkoły a adresem). To umożliwi obsługę wpłat.   

FAKTURY

Aby otrzymać fakturę za opłatę konkursową, należy zaznaczyć odpowiednią opcję w Strefie Nauczyciela podczas rejestracji szkoły do Konkursu. 

Bez względu na konto, z którego została dokonana opłata (może być to konto szkoły, prywatne konto nauczyciela lub innej osoby, wpłata przez Pocztę Polską lub w inny sposób) faktury wystawiane są na dane zawarte w systemie. Sposób płatności zapisany na druku to wpłata na konto bankowe. 

Przypominamy, że faktury wystawiamy wyłącznie do 14 dni po wpłacie i wysyłamy na mail koordynatora jako plik pdf. 

Do kogo skierowany jest Konkurs „Świetlik®” : 

Do uczniów szkół podstawowych w całej Polsce. W Konkursie mogą także wziąć udział uczniowie z edukacji domowej lub wychowankowie szkół specjalnych – by zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi zapisu tych dzieci, prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Konkursu.