Warsztaty w szkole

Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w Państwa szkole.

Aby jednak zajęcia mogły się odbyć muszą zostać zorganizowane minimum 3 grupy po około 20 osób

Przy organizacji takiego wydarzenia prosimy wziąć pod uwagę następujące, bardzo istotne elementy:

 – zajęcia w szkole trwają 45 minut;

 – jeden prowadzący musi mieć zajęcia w jednej sali przez cały czas prowadzenia przez niego warsztatów w danej szkole. W ten sposób unikniemy czasochłonnych przeprowadzek;

 – zawsze przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu prowadzący musi mieć 15 minut – na rozłożenie a potem złożenie sprzętu;

 – jeśli przeprowadzane są zajęcia dla klas 1-3, 4-8, zajęcia jednego przedziału wiekowego powinny odbywać się w jednej sali, a drugiego w innej; wtedy możemy przeprowadzić jednocześnie zajęcia w dwóch grupach;

 – prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu, czy szkoła dysponuje rzutnikiem; 

 – zajęcia kosztują 25 zł od osoby.