Rejestracja do Konkursu „Świetlik®” 2024 – edycja XVII

Kto: nauczyciel wczesnoszkolny, nauczyciel przyrody lub innego przedmiotu. Rodzice nie mogą rejestrować dzieci do Konkursu Świetlik.

Kiedy: rejestracja do Konkursu trwa do 16 lutego 2024 r.

Opłata: 16 zł od zgłoszonego uczestnika, płatne do 16 lutego 2024 r. (jeśli potrzebna jest faktura: KLIK).

Jak:

 • nauczyciel ogłasza w szkole zapisy do Konkursu Świetlik
 • nauczyciel tworzy listę uczestników
 • nauczyciel rejestruje się i/lub loguje się do Panelu Nauczyciela (KLIK)
 • nauczyciel wybiera szkołę i wpisuje liczbę uczestników z każdego poziomu
 • nauczyciel uiszcza opłatę konkursową (dane do przelewu: KLIK)

Co dalej:

 • 5 marca 2024 r. do szkoły zostanie wysłana paczka z testami, kartami odpowiedzi, protokołem i gadżetami.
 • od razu po otrzymaniu paczki należy sprawdzić, czy zgadza się liczba kart odpowiedzi i gadżetów, czy w paczce znajduje się protokół i koperty z testami. KOPERT Z TESTAMI NIE WOLNO OTWIERAĆ PRZED 12 marca 2024 r.
 • kopertę z testami należy otworzyć bezpośrednio przed przeprowadzeniem Konkursu

Odesłanie paczki:

 • 12 lub najpóźniej 13 marca 2024 r.
 • możliwy sposób odesłania: Paczkomat InPost na koszt fundacji lub Poczta Polska na koszt koordynatora
 • paczki z kartami odpowiedzi można także dostarczyć osobiście do biura Konkursu (ul. Rzemieślnicza 1/408, 30-363 Kraków)

W paczce muszą się znaleźć:

 • wypełnione arkusze testowe klas 1, jeśli biorą udział w Konkursie 
 • karty odpowiedzi uczniów klas 2-8
 • protokół
 • zgody na przetwarzanie danych – tylko osób obecnych w dniu pisania testu. Nie potrzebujemy zgód uczniów nieobecnych.
 • lista obecności – przykładowa lista obecności znajduje się TUTAJ.