RODO

Organizator Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik” – Fundacja Akademia IBSE przetwarza dane osobowe zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym dalej RODO.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w RODO wdrożono odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą, tj. nauczycieli i uczestników konkursu.

W celu zrealizowania obowiązków wynikających z RODO, organizator konkursu jest zobowiązany do informowania osób, których dane są przetwarzane, o szczegółach związanych z przetwarzaniem tych danych.

KOORDYNATOR KONKURSU:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną. 

NAUCZYCIEL PILNUJĄCY:

Jeżeli podczas przeprowadzenia Konkursu jest obecny nauczyciel niebędący koordynatorem, a którego podpis znajduje się na protokole, prosimy o wydrukowanie i podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

UCZESTNIK KONKURSU:

Jeden uczestnik Konkursu = jedna zgoda. 

Zgodę można pobrać klikając w link (1 arkusz z 3 zgodami), link (1 arkusz z 2 zgodami) lub link (1 arkusz z 1 zgodą).

Klauzula informacyjna znajduje się tutaj

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem imiennego dyplomu. Dziecko dostanie zatem dyplom z pustym miejscem, które może zostać uzupełnione przez nauczyciela.

 Dlaczego potrzebne są zgody?

Fundacja nie może przechowywać danych uczestnika takich jak imię i nazwisko. Wypełnienie zgody umożliwia wyświetlenie wyniku ucznia w Strefie Nauczyciela (ułatwienie dla Koordynatorów) i wydrukowanie imiennego dyplomu dla uczestnika. 

Co dzieje się z bazą imion i nazwisk uczniów?

Jest przechowywana przez Fundację i nie udostępniana żadnej osobie fizycznej lub prawnej. Zgody są systematycznie niszczone po odpowiednim czasie przechowywania. Po zakończonej edycji karty odpowiedzi, testy uczniów klas 1 i listy obecności zawierające imię i nazwisko ucznia są niszczone przez profesjonalną firmę utylizacyjną. 

Polityka Prywatności 

W celu zapoznania się z Polityką Prywatności należy kliknąć tutaj