Szanowni Państwo, 
pragniemy poinformować, że Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik®zostanie wpisany w 2021 roku do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

Wykaz ten zostanie podany do publicznej wiadomości do 28 lutego 2021 r. 

Organizacja Konkursu – nowe informacje dotyczące terminu testu konkursowego

Uprzejmie informujemy, że test konkursowy XIV edycji „Świetlika®” zostanie przeprowadzony w trybie stacjonarnym w dniu 9 marca 2021 r. dla klas 1-3 oraz klas 8, o ile w tym okresie będą one pracować w szkołach w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r., test konkursowy XIV edycji „Świetlika®może zostać przeprowadzony, 9 marca, dla wszystkich klas 1-8 w poszczególnych szkołach, pod warunkiem uzyskania zgody na jego organizację od Dyrekcji Szkoły i tym samym zapewnienia odpowiedniego rygoru sanitarnego podczas pisania testu. Aby wspomóc szkoły, które zdecydują się na taki wariant, informujemy, że test edycji XIV może być przeprowadzony w kilku turach, o dogodnych dla szkoły godzinach. Ważne jest jednak, aby uczestnicy z jednego poziomu napisali test w tym samym czasie. Jednocześnie informujemy, że wariant ten został przygotowany na wyraźne życzenie niektórych szkół.

W związku z tym prosimy, aby w Strefie Nauczyciela zostali zgłoszeni tylko uczniowie piszący test w dniu 9 marca. Jest to ważne ze względu na wysyłkę odpowiedniej liczby testów.

Dla uczniów z klas 4-7, którzy nie będą mogli wziąć udziału w edycji marcowej z powodu pandemii, zostanie zorganizowany dodatkowy termin we wrześniu 2021 r. Zapisy do dodatkowego terminu rozpoczną się przed końcem roku szkolnego 2020/2021. Testy do edycji wrześniowej zostaną przesłane do szkół na początku roku szkolnego 2021/2022. Opłaty konkursowe w tej dodatkowej edycji będą uiszczane dopiero po rozpoczęciu na nią zapisów .