Opłata konkursowa

W XVII edycji Konkursu opłata wynosi 16 zł od zgłoszonego uczestnika.

Po zalogowaniu się w Strefie Nauczyciela i zarejestrowaniu szkoły, wpłaty dokonywane są przez Koordynatora na numer konta: 

48 1050 1445 1000 0090 8047 1627

Koordynator zbiera pieniądze od uczestników i wpłaca je zbiorczo na konto Organizatora. 

Prosimy zwrócić uwagę na małą zmianę: celem poprawnego zaksięgowania wpłat za udział w Konkursie, prosimy o wpisanie w tytule wpłaty: „Udział w projekcie Świetlik. ID szkoły…” (i tutaj należy podać ID szkoły wpłacającej, czyli numer, który mogą Państwo znaleźć w swojej Strefie Nauczyciela pomiędzy nazwą szkoły a adresem). To umożliwi obsługę wpłat.   

UWAGA! Prosimy najpierw rejestrować szkołę, a potem wpłacać kwotę na konto, nie w odwrotnej kolejności. 

FAKTURY

Aby otrzymać fakturę za opłatę konkursową, należy zaznaczyć to w systemie podczas rejestarcji lub w późniejszym terminie. Klikając w pole faktura VAT nastąpi rozwinięcie formularza z danymi, które trzeba uzupełnić: nazwa nabywcy, adres i NIP. 

Faktury nie są wystawiane automatycznie! 

Bez względu na konto, z którego została dokonana opłata (może być to konto szkoły, prywatne konto nauczyciela lub innej osoby, wpłata przez Pocztę Polską lub w inny sposób) faktury wystawiane są na dane zawarte w formularzu. Sposób płatności zapisany na druku to wpłata na konto bankowe. 

Przypominamy, że faktury wystawiamy wyłącznie do 14 dni po wpłacie i wysyłamy na mail koordynatora jako plik pdf