Najważniejsze terminy XVI edycji Konkursu „Świetlik®”

ZAPISY DO KONKURSU: od 3 października 2022 r. do 17 lutego 2023 r. 

TERMIN UISZCZENIA OPŁATY: do 17 lutego 2023 r.

OGŁOSZENIE DOŚWIADCZEŃ KONKURSOWYCH: 17 stycznia 2023 r.

WYSYŁKA TESTÓW: 6 marca 2023 r.

KONKURS: 14 marca 2023 r.

OGŁOSZENIE TESTÓW NA WWW: 17 marca 2023 r.

OGŁOSZENIE KLUCZY NA WWW:  28 marca 2023 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:  maj 2023 r.

REKLAMACJE I POTWIERDZENIE DANYCH UCZESTNIKÓW DO DRUKU DYPLOMÓW: maj 2023 r.

WYSYŁKA NAGRÓD: maj – czerwiec 2023 r.