Najważniejsze terminy XVII edycji Konkursu „Świetlik®”

ZAPISY DO KONKURSU: od 2 października 2023 r. do 16 lutego 2024 r. 

TERMIN UISZCZENIA OPŁATY: do 16 lutego 2024 r.

OGŁOSZENIE DOŚWIADCZEŃ KONKURSOWYCH: 16 stycznia 2024 r.

WYSYŁKA TESTÓW: 5 marca 2024 r.

KONKURS: 12 marca 2024 r.

OGŁOSZENIE TESTÓW NA WWW: 15 marca 2024 r.

OGŁOSZENIE KLUCZY NA WWW:  26 marca 2024 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:  maj 2024 r.

REKLAMACJE I POTWIERDZENIE DANYCH UCZESTNIKÓW DO DRUKU DYPLOMÓW: maj 2024 r.

WYSYŁKA NAGRÓD: maj – czerwiec 2024 r.