Najważniejsze terminy XIV edycji Konkursu Świetlik

ZAPISY DO KONKURSU: do 22 lutego 2021 r. 

TERMIN UISZCZENIA OPŁATY: do 24 lutego 2021 r. 

OGŁOSZENIE DOŚWIADCZEŃ KONKURSOWYCH: 19 stycznia 2021 r.

WYSYŁKA TESTÓW: 1 marca 2021 r.

KONKURS: 9 marca 2021 r.

Ze względu na stan epidemii termin konkursu może ulec przesunięciu

OGŁOSZENIE TESTÓW NA WWW: 16 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE KLUCZY NA WWW:  23 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:  18 maja 2021 r.

REKLAMACJE I POTWIERDZENIE DANYCH UCZESTNIKÓW DO DRUKU DYPLOMÓW

WYSYŁKA NAGRÓD: