Najważniejsze terminy XV edycji Konkursu Świetlik

ZAPISY DO KONKURSU: od 15 października 2021 r. do 18 lutego 2022 r. 

TERMIN UISZCZENIA OPŁATY: do 18 lutego 2022 r.

OGŁOSZENIE DOŚWIADCZEŃ KONKURSOWYCH: 11 stycznia 2022 r.

WYSYŁKA TESTÓW: 28 lutego 2022 r.

KONKURS: 8 marca 2022 r.

OGŁOSZENIE TESTÓW NA WWW: 10 marca 2022 r.

OGŁOSZENIE KLUCZY NA WWW:  24 marca 2022 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:  maj 2022 r.

REKLAMACJE I POTWIERDZENIE DANYCH UCZESTNIKÓW DO DRUKU DYPLOMÓW: maj 2022 r.

WYSYŁKA NAGRÓD: maj – czerwiec 2022 r.