Klucze do testów konkursowych z lat 2009-2020

Klasa 1    Klasa 2    Klasa 3    Klasa 4    Klasa 5    Klasa 6    Klasa 7   Klasa 8 

                     K2_09          K3_09         K4_09         K5_09          K6_09

                     K2_10          K3_10         K4_10         K5_10          K6_10

   K1_11        K2_11          K3_11          K4_11         K5_11          K6_11

   K1_12         K2_12          K3_12         K4_12         K5_12          K6_12

   K1_13         K2_13          K3_13         K4_13         K5_13          K6_13

   K1_14         K2_14          K3_14         K4_14         K5_14          K6_14

   K1_15         K2_15          K3_15         K4_15         K5_15          K6_15 

   K1_16         K2_16          K3_16         K4_16         K5_16          K6_16   

   K1_17          K2_17         K3_17         K4_17         K5_17          K6_17  

   K1_18          K2_18         K3_18         K4_18         K5_18          K6_18          K7_18 

   K1_19            K2_19          K3_19           K4_19           K5_19           K6_19            K7_19         K8_19

   K1_20            K2_20           K3_20           K4_20           K5_20           K6_20            K7_20         K8_20