Rejestracja Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik    

REJESTRACJA DO ŚWIETLIKA

Kto: nauczyciel przyrody lub inny. Rodzice nie mogą rejestrować dzieci do Konkursu Świetlik.

Kiedy: rejestracja do Konkursu trwa do 7 lutego  2020 r.

Opłata: 10 zł od ucznia, płatne do 21 lutego  2020 r. (jeśli potrzebna jest faktura: KLIK).

Jak:

 • nauczyciel ogłasza w szkole zapisy do Konkursu Świetlik
 • nauczyciel tworzy listę uczestników
 • nauczyciel rejestruje się i/lub loguje się do Panelu Nauczyciela (KLIK)
 • nauczyciel wybiera szkołę i wpisuje liczbę uczestników z każdego poziomu, ogólną liczbę uczniów uczących się w tej szkole 
 • nauczyciel uiszcza opłatę konkursową (dane do przelewu: KLIK)

Co dalej:

 • 9 marca 2020 r. do szkoły zostanie wysłana paczka z testami, kartami odpowiedzi, protokołem i gadżetami.
 • od razu po otrzymaniu paczki należy sprawdzić, czy zgadza się ilość kart odpowiedzi i gadżetów, czy w paczce znajduje się protokół i koperty z testami. KOPERT Z TESTAMI NIE WOLNO OTWIERAĆ PRZED 17 MARCA 2020 r. GODZ. 8.30
 • kopertę z testami należy otworzyć przy uczniach 17 marca 2020 r. bezpośrednio przed przeprowadzeniem Konkursu

Odesłanie paczki:

 • 17 lub najpóźniej 18 marca 2020 r.
 • możliwy sposób odesłania: firma kurierska DPD na koszt fundacji lub poczta polska na koszt koordynatora
 • paczki z kartami odpowiedzi można także dostarczyć osobiście do biura Konkursu 

 

W paczce muszą się znaleźć:

 • wypełnione arkusze testowe klas 1, jeśli biorą udział w Konkursie
 • karty odpowiedzi wszystkich uczniów
 • protokół
 • zgody na przetwarzanie danych -tylko osób obecnych w dniu pisania testu! Nie potrzebujemy zgód uczniów nieobecnych.
 • lista obecności - przykładowa lista obecności znjaduje się TUTAJ.