Terminy Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik    

Najważniejsze terminy XII edycji Konkursu Świetlik

ZAPISY DO KONKURSU I TERMIN UISZCZENIA OPŁATY: do 14 lutego 2019 r. 

OGŁOSZENIE DOŚWIADCZEŃ KONKURSOWYCH: 15 stycznia 2019 r.

WYSYŁKA TESTÓW: 4 marca 2019 r.

KONKURS: 12 marca 2019 r.

OGŁOSZENIE TESTÓW NA WWW: 14 marca 2019 r. 

OGŁOSZENIE KLUCZY NA WWW: 26 marca 2019 r. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 15 maja 2019 r. 

REKLAMACJE I POTWIERDZENIE DANYCH UCZESTNIKÓW DO DRUKU DYPLOMÓW: 15 maja - 21 maja 2019 r. 

WYSYŁKA NAGRÓD: 29 maja - 14 czerwca 2019 r.