Terminy Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik    

Najważniejsze terminy XII edycji Konkursu Świetlik

ZAPISY DO KONKURSU: do 7 lutego 2020 r. 

TERMIN UISZCZENIA OPŁATY: do 21 lutego 2020 r. 

OGŁOSZENIE DOŚWIADCZEŃ KONKURSOWYCH: 21 stycznia 2020 r.

WYSYŁKA TESTÓW: 9 marca 2020 r.

KONKURS: 17 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE TESTÓW NA WWW: 19 marca 2020 r. 

OGŁOSZENIE KLUCZY NA WWW: 31 marca 2020 r. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 18 maja 2020 r. 

REKLAMACJE I POTWIERDZENIE DANYCH UCZESTNIKÓW DO DRUKU DYPLOMÓW: 18 maja - 31 maja 2020 r. 

WYSYŁKA NAGRÓD: 25 maja - 31 czerwca 2020 r.