Warsztaty w szkole Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik    

WARSZTATY W SZKOLE

Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w Państwa szkole. Aby jednak zajęcia mogły się odbyć muszą zostać zorganizowane minimum 3 grupy po około 20 osób

Przy organizacji takiego wydarzenia prosimy wziąć pod uwagę następujące, bardzo istotne elementy:

 - zajęcia w szkole trwają 45 minut;

 - jeden prowadzący musi mieć zajęcia w jednej sali przez cały czas prowadzenia przez niego warsztatów w danej szkole. W ten sposób unikniemy czasochłonnych przeprowadzek.

 - zawsze przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu prowadzący musi mieć 15 minut - na rozłożenie a potem złożenie sprzętu. 

 - jeśli przeprowadzane są zajęcia dla klas 1-3, 4-8, zajęcia jednego przedziału wiekowego powinny odbywać się w jednej sali, a drugiego w innej; wtedy możemy przeprowadzić jednocześnie zajęcia w dwóch grupach.

 - prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu, czy szkoła dysponuje rzutnikiem. 

 - zajęcia kosztują 12 zł od osoby.