Szanowni Państwo, 
pragniemy poinformować, że Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik®zostanie wpisany w 2021 roku do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

Wykaz ten zostanie podany do publicznej wiadomości do 28 lutego 2021 r.