Szanowni Państwo, 

między 18 maja a 22 maja otrzymaliśmy kilkanaście zgłoszeń od czujnych rodziców, iż opublikowane wyniki dla ich dzieci są niższe niż wyliczenia na podstawie odpowiedzi zaznaczonych na testach uczestników. Istotnie okazało się, że podczas wprowadzania kluczy odpowiedzi do systemu wkradły się trzy błędy – dla pytań 8 i 9 w klasie 2 oraz 20 w klasie 3. 

Formuły zliczające punkty na wyżej wymienione pytania zostały zweryfikowane i poprawione. W godzinach popołudniowych 22-05-2023 r. system ponownie przeliczył punktację. Następnie po analizie poprawnie przeliczonych wyników dla uczniów z klas 2 i 3 przystąpiliśmy do ustalenia na nowo progów punktowych adekwatnych do faktycznych wyników.  

Przeliczenie punktacji oraz zmiana progów punktowych globalnie korzystnie wpłynęła na wyniki uczestników. W klasach 2 przyznaliśmy o około 700 nagród więcej, a w 3 – o około 80. 

Koordynatorzy szkolni zostali poinformowani o problemie, w momencie gdy w Strefie nauczyciela wszystkie zmiany zostały zapisane.  

Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację.