Organizacja Konkursu – nowe informacje dotyczące terminu testu konkursowego

Uprzejmie informujemy, że test konkursowy XIV edycji „Świetlika®” zostanie przeprowadzony w trybie stacjonarnym w dniu 9 marca 2021 r. dla klas 1-3 oraz klas 8, o ile w tym okresie będą one pracować w szkołach w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r., test konkursowy XIV edycji „Świetlika®może zostać przeprowadzony, 9 marca, dla wszystkich klas 1-8 w poszczególnych szkołach, pod warunkiem uzyskania zgody na jego organizację od Dyrekcji Szkoły i tym samym zapewnienia odpowiedniego rygoru sanitarnego podczas pisania testu. Aby wspomóc szkoły, które zdecydują się na taki wariant, informujemy, że test edycji XIV może być przeprowadzony w kilku turach, o dogodnych dla szkoły godzinach. Ważne jest jednak, aby uczestnicy z jednego poziomu napisali test w tym samym czasie. Jednocześnie informujemy, że wariant ten został przygotowany na wyraźne życzenie niektórych szkół.

W związku z tym prosimy, aby w Strefie Nauczyciela zostali zgłoszeni tylko uczniowie piszący test w dniu 9 marca. Jest to ważne ze względu na wysyłkę odpowiedniej liczby testów.

Dla uczniów z klas 4-7, którzy nie będą mogli wziąć udziału w edycji marcowej z powodu pandemii, zostanie zorganizowany dodatkowy termin we wrześniu 2021 r. Zapisy do dodatkowego terminu rozpoczną się przed końcem roku szkolnego 2020/2021. Testy do edycji wrześniowej zostaną przesłane do szkół na początku roku szkolnego 2021/2022. Opłaty konkursowe w tej dodatkowej edycji będą uiszczane dopiero po rozpoczęciu na nią zapisów .

Wyniki XIII edycji Konkursu Świetlik®

Z przyjemnością informujemy, że w Strefie Nauczyciela opublikowaliśmy wyniki tegorocznej edycji Konkursu Świetlik. 

Przypominamy, że:

1. Dostęp do wyników mają wyłącznie Koordynatorzy Konkursu w danej szkole, po zalogowaniu do Strefy Nauczyciela. 

2. Nie udzielamy telefonicznie ani mailowo informacji o wynikach.

3. Koordynatorzy samodzielnie poprawiają błędne dane – imię, nazwisko, płeć. Jeśli nie zgadza się klasa, prosimy o kontakt z biurem.

4. Jeśli na liście brakuje uczestnika lub jest na niej dodatkowy uczeń, który nie uczęszcza do danej szkoły, prosimy o wiadomość.